20 + i love you in marathi Status | marathi quotes | marathi whatsapp status on life

i love you in marathi Status | marathi quotes | marathi whatsapp status on life जीवन पर मराठी Status - मराठी जीवन स्टेटस
मराठी में जीवन पर व्हाट्सएप स्टेटस, सो, लव लाइफ पर प्यारा मराठी स्टेटस, जीवन रवैये पर यूनीक मराठी स्टेटस, लाइफ सैड पर यूनिक और क्यूट मराठी स्टेटस, लाइफ के लिए बेस्ट और यूनीक मराठी स्टेटस और इसलिए, लाइफ को लेकर खूबसूरत मराठी स्टेटस।

i love you in marathi Status


जीवनात जगाला नाही, तर स्वतःला बदला, जग आपोआपच बदलून जाईल.

जीवनात आपल्या मनातली गोष्ट दुसर्यासमोर बोलण्याचे हिम्मत पाहिजे आणि दुसऱ्यांच्या मनातली गोष्ट समजण्याची.

marathi status on life
मराठी जीवन स्टेटस
जीवनात जर का शांती हवी असेल, तर लोकांचे म्हणणे मनाला लावणे सोडून द्या.

#जीवनात जिंकण्याचा मजा तेव्हाच येतो, #जेव्हा बाकी सर्व तुमच्या #हरण्याची वाट बघत असतात.

जेव्हा आपण जन्मलो तेव्हा केव्हा फक्त आपणच रडत होतो आणि पूर्ण जग आनंदात होते, जीवनात असं काहीतरी करून जा की तुमच्या मृत्यूवर सर्व जग रडेल आणि तुम्ही आनंदात राहा राहाल.

जीवनाला एवढे स्वस्त नको बनवा की दोन पैशाचे लोक येऊन खेळून निघून जातील.

जीवनात कधी नाराज नको व्हां, काय माहित तुमच्यासारखा जीवन जगणे दुसऱ्या लोकांसाठी स्वप्न असेल.

जर का तुम्ही जीवनात तेच करत रहाल जे नेहमी करता, तर जीवनात तुम्हाला तेच मिळेल जे नेहमी पासून मिळत आहे.


जीवनात काही नवीन सुरुवात करण्यासाठी तुमचे महान होणे आवश्यक नसते, पण महान बनण्यासाठी जीवनात काहीतरी नवीन सुरुवात करणे आवश्यक असते.

जिथे दुसऱ्यांना समजावणे कठीण झाले असेल, तिथे स्वतःला समजावून घेणे कधीही चांगले.

जीवनात काही निर्णय अत्यंत कठोर आणि अवघड असतात आणि हेच निर्णय तुमच्या जीवनाची दिशा पलटून टाकतात.

जीवनात कधीही दोन प्रकारच्या लोकांना पासून लोकांपासून दूर राहा.


हिऱ्याची  ओळख करायचे असेल तर अंधाराची वाट बघा कारण, उन्हात तर काचेचे तुकडे ही चमकतात.

पहिले Bussy अन दुसरे घमंडी कारण, Bussy त्यांच्या मर्जीने तुमच्याशी बोलतील आणि घमंडी त्यांच्या कामापुरता.


मजेशीर जीवन जगण्याचे दोनच पद्धत आहे. पहिली जे आवडतं त्याला मिळवा, किंवा जे मिळाले आहे त्यातच आवड निर्माण करा.

दुसऱ्यांच्या चुकी मधून शिका कारण, तुम्ही कधीच इतके लांब नाही जाणार की प्रत्येक चूक करू शकाल.


पाणीचा थेंब जेव्हा समुद्रात असतो तेव्हा त्याचे काही ही अस्तित्व नसते, पण तोच जेव्हा हा एखाद्या झाडाच्या पानावर असतो तेव्हा तो मोत्यासारखा चमकतो. तुम्हालाही जीवनात अशी जागा मिळवायची आहे कि मोत्यासारखे चमकाल, कारण गर्दीत तुमची ओळख दाबून जाईल.

जीवनात माणसाला प्रत्येक गोष्ट सापडते, फक्त त्याची चूक नाही सापडत.


जीवनात जर का तुम्ही कधी चूक नाही केली याचा अर्थ तुम्ही जीवनात कधी काही नवीन करण्याचा प्रयत्न नाही केला.

सर्व प्राणिमात्रांना मधून फक्त मनुष्य असा प्राणी आहे, जो पैसे कमावतो; तरीही किती विचित्र आहे की कोणताही इतर प्राणी भुकेने मरत नाही आणि मात्र इतके असूनही माणसाचं कधी पोट भरत नाही.


जर काही काम करत नसाल तर घड्याळ कडे बघा आणि जर काही काम करत असाल तर घड्याळ कडे नका बघू.

आयुष्य आनंद जमा करण्यात निघून गेले, आता कळले आनंदी तर ते होते जे आनंद वाटत होते.


अपयश हे वाईट असतं, पण प्रयत्न न करणे हे त्याहूनही जास्त वाईट असतं.

शिक्षक आणि जीवनात फक्त इतकाच फरक आहे की शिक्षक शिकवून परीक्षा घेतो आणि जीवन परीक्षा घेऊन शिकवते.


जीवनातील दोन महत्त्वाच्या गोष्टी पहिली वेळ आणि दुसरं प्रेम. वेळ कोणाचा होत नसतो आणि प्रेम प्रत्येकाला होत नसतं.

जीवनात सर्वात जास्त दुःख देणारी गोष्ट म्हणजे – “हरवलेलं सुख”.


गर्दी नेहमी सोप्या रस्त्यावर चालते तो नेहमी बरोबरच असेल असं नाही, स्वतःचा रस्ता स्वतः निवडा कारण तुम्हाला तुमच्या पेक्षा जास्त कोणीच ओळखत नाही.

जे पडायला घाबरतात ते जीवनात कधी उंच भरारी नाही घेऊ शकत.


काही लोक ठोकर खाऊन बसून जातात तर काही लोक ठोकर खाऊन इतिहास घडवतात.

जीवनात जर का तुम्ही गरीब जन्मले तर ती तुमची चूक नसते, पण जर का तुम्ही गरीब मरतात तर ते तुमचीच चूक असते.


माझे यश बघून लोक अचंबित आहे, पण कोणी माझ्या पायातले फोड नाही बघितले. जे हरवले त्याचा कधी विचार करू नका आणि जे मिळाले ते कधी हरवू नका.

जीवनात कोणाला हरवणे खूप सोपे, मात्र जीवनात कोणासाठी हारुन जाणे महाकठीण.


पावसाचे थेंब छोटे जरी असले तरी त्याचे सतत पडत राहणे एका मोठ्या नदीला जन्म देते, त्याच प्रकारे आपले छोटे-छोटे प्रयत्न जीवनात मोठे परिवर्तन घडवू शकतात.

जेवढे दिवस मी तुम्ही मोकळेपणाने जगाल तेच दिवस तुमच्या आहेत, बाकी सर्व तर कॅलेंडरच्या तारखा आहेत.

चांगली पुस्तके आणि चांगले माणसं लगेच लक्षात येत नाही त्यांना वाचावं लागतं.

जीवनात अनुभव एक असा कठोर शिक्षक आहे, जो पहिले परीक्षा घेतो आणि नंतर शिकवतो.


हे आवश्यक नाही की जीवनात प्रत्येक वेळेस दुसरी संधी मिळेल, मिळालेल्या पहिल्या संधीचा पुर्ण फायदा घ्या.


जीवनातील सर्वात महत्त्वाचे निर्णय आपण स्वतः घेतले पाहिजे, कारण नंतर आपल्याला त्याचा पश्चाताप व्हायला नको.

Post a Comment

0 Comments