60 + Sad Marathi Status | sad love image marathi, Sad Marathi status Latest 2020

जर आपणास कोणी प्रेमात धोका दिला असेल व तुम्ही दु: खी असाल तर Sad Marathi Status च्या सहाय्याने तुम्हीही आपल्या भावना शेअर करू शकता.  आपल्या दु: खी मनाच्या भावना breakup status marathi, sad msg marathi, sad shayari marathi च्या सहाय्याने व्यक्त करा. 5000+ पेक्षा अधिक सैड स्टेटस ( sad love image marathi, Sad Marathi status ) मराठी चा संग्रह फक्त आपल्यासाठी. आपल्या दु: खी मनाच्या भावना Sad Status Marathi च्या सहाय्याने शेअर करा Whatsapp, Facebook & Instagram वर.

Sad Marathi Status
Sad Marathi Status


एक गोष्ट अजूनही मला समजली नाही..
दुःख प्रेम केल्याने होतो की आठवण आल्याने....


😥 Sad Marathi Status 😥


रस्ता बघून चल..
नाहीतर एक दिवस असा येईल
की वाटेतले मुके दगडही
प्रश्न विचारू लागतील. 


तू दिलेल्या दुःखाने
मला बरेच काही शिकवले,
जग हे कसे असते,
शेवटी तूच मला दाखवले.


जवळीक साधून माझ्याशी,
कशी किमया केलीस.
वेड लावून माझ्या मनाला
तू का निघून गेलीस.

हरवलेली पाखरे येतील का पुन्हा भेटायला,
गेलेले दिवस येतील का पुन्हा सजवायला.


वावटळ आठवणींचे आज मी पाहिले,
स्वप्नातील घर तुझे माझे
आज पुन्हा एकदा त्यात वाहिले.


आठवणी विसरता येतात
पण प्रेम विसरता येत नाही.


ती मला नेहमी म्हणायची कि,
मी तुला माझं करूनच सोडेन,
आज तिने तेच केलं,
तिने मला तीच करूनच सोडलं.


माझ्यासारखीच ती पण अस्वस्थ असेल,
रात्रभर नाही,
पण क्षणभर तरी माझ्यासाठी झोपत नसेल.


कोसळणारा पाऊस पाहून,
मला नेहमीच एक प्रश्न पडतो,
माझे तर ठीक आहे,
पण हा कोणासाठी रडतो.


प्रेम तुझं खरं असेल तर
जीव तुझ्यावर ओवाळेल ती
स्वत:च्याचं भावनांचं मन
शेवटी ती मारेल तरी कीती.

Sad Marathi Status

सगळ्यांनसाठी मी आहे.
पण माझ्यासाठी कोणीच नाही ?


जीवनात जर तुम्हाला कोणी आवडल
तर त्याला फक्त आठवणीत ठेवा,
प्रेम करू नका कारण प्रेम संपत
पण आठवणी कधीच संपत नाही.


होईलच तुला एक दिवस सये
माझ्या भोळ्या प्रेमाची जानीव,
भ्रमर कुणी जाता हात सोडून
भासेल तुला फक्त माझीच ऊनीव.आज तुला मी नकोय हे मला कधीच कळल होत,
तू सोडून जाणार आहेस मी कधीच जानल होत.


नाती हि झाडाच्या पानासारखी असतात,
एकदा तुटली कि त्यांची हिरवळ
कायमची निघून जाते.


गोष्ट एक स्वप्नातली स्वप्नातच राहून गेली डोळे होते माझे मिटलेले ...आणि रात्र तिने चोरून नेली


 जखम करणारा विसरतो, पण जखम ज्याला झाली तो विसरत नाही


 गेली तेव्हा रिमझिम पाऊस निनादत होता प्रेमाच्या त्या विरहात मन हेलकावत होता...


sad marathi status for whatsapp | sad quotes images"कधी कधी लक्षात ठेवण्यापेक्षा विसरणंच जास्त अवघड असतं.."


 माझ्या आयुष्याच्या गणितात दुःखांचा हिशेब अगदी रास्त होता कारण होरपलेल्या प्रत्येक दुःखी क्षणात तुझाच वाटा जास्त होता ...


ज्याची मस्करी करणारं कुणी नसतं
 त्याच्यावर प्रेम करणारंही कुणी नसतं.


अजुन किती तुकडे करणार‬ आहेस या ‪तुटलेल्या‬ हृदयाचे? जेव्हा‬ तोडून थकशील‬ तेव्हा एवढच ‪सांग‬ त्याची चुक काय होती‬...

marathi sad sms for whatsapp image


अडाणी अशा या वेड्याला तू कधी समजावशील का जीवनाच्या एका वळणावर तू कधी भेटशील का ?


अश्रुंनीच ह्र्दये कळतात आणि जुळतात.


असेच होते म्हणायचे तर अशी अचानक भ्यालिस का?
अर्ध्या वाटेवरती जाऊन पुन्हा परत तू आलीस का?

sad marathi status with images

आजही पुन्हा तेच झाले डोळ्यात माझ्या तुझे अश्रु आले...


आत्मविश्वासाला तडा गेल्यावर कोणताच मार्ग उरत नाही.. सगळीकडे अंधार मग प्रकाश कुठेच रहात नाही..


आपण कोणताही विचार न करता एखाद्यावर खुप प्रेम करतो...पण नेमक तोच एक दिवस आपल्या प्रेमाची तिरडी बाधुन निघून जातो....


आपल्यामुळे नाही कोणीतरी आपल्यासाठी रडायला पाहिजे.
Sad Marathi Status


इतकेही प्रेम करु नये कि प्रेम हेच जीवन होईल कारण..
कारण प्रेमभंग झाल्यावर जीवंतपणी मरण येईल……


उपेक्षित मी या जगाला
वेगळी ओळख माझ्या जगण्याला...


एकटा राहण्यात पण एक वेगळीच मजा आहे
सुख नसले खूप तरी आयुष्यातून दुखः तेवढा वजा आहे


एकटेपणा तेव्हा वाटत नाही जेव्हा आपण एकटे असतो , तर तो तेव्हा वाटतो जेव्हा आपल्या बरोबर सर्व जण असतात , पण ती व्यक्ती नसते जी आपल्याला आपल्या बरोबर हवी असते...

two line sad status in marathi image


एकदा फक्त मागे वळून बघ मी सदैव तुझ्यासाठी असेन...


एखाद्याला खुप जीव लावुन पण तो आपल्याला वाईट व्यक्ती समजतो हे कळाल्यावर खुप दु:ख होत....


ओंठ जरी माझे मिटलेले ... डोळे मात्र उघडे होते.... तू ओंठातून फुटणार्या शब्दांची वाट पहिली... पण डोळ्यांनी ते कधीच व्यक्त केले होते....

मराठी sad sms for love

ओठांवर आलेले शब्द तसेच सांडून जातात.... मी बोलतच नाही, डोळ्यांत दाटलेले भाव तसेच विरून जातात.... तिला कळतच नाही.


ओळखीचा वाटल्यावर वाट तो बदलून गेला,
तो तसा घाईत नव्हता पण मला टाळून गेला.


जे नशीबात नव्हते ते च मागितले
म्हणूनच कदाचित माझे प्रेम अधुरे राहिले...

marathi sad sms for love quotes image


जेवढं माझ्याकडे जळून पाहशील
तेवढंच माझ्याकडे वळून पाहशील...


जेव्हा आपल्याला बोलाव वाटत असतं
तेव्हा सगळेच Busy असतात..


जेव्हा भेटीची ओढ़ लागेल तुला मी भेटेन
तुझ्या हृदयाच्या प्रत्येक ठोक्याला...


जो खर प्रेम करतो त्याचीच ओंजळ नेहमी रिकामी राहते...

marathi sad love sms images


ज्याची मस्करी करणारं कुणी नसतं; त्याच्यावर प्रेम करणारंही कुणी नसतं.


ठाऊक आहे मला,मी नसताना तू रडशील एकदा का होईना,आठवण माझी काढशील ...


डोळ्यांत वाच माझ्या तू गीत भावनांचे सादाविना कळावे संगीत लोचनांचे...


तळमळतो मी इथे तुझ्याविण शून्य जाहले अवघे जीवन...!


तिला सवयचं होती ह्रदयाशी खेळण्याची
म्हणून ती ही गेली आता माझ्या भावनांनशी खेळून...

• Marathi Status On Love Life - 2020

Post a Comment

0 Comments